Status?

29/11/2021

De interventie van dit weekend werd afgewerkt zoals gepland. Alle systemen operationeel.

26/11/2021

Beste klanten,

Wij zijn op de hoogte van de occasionele prestatieproblemen die gebruikers ondervinden met PlanManager. Deze problemen hebben met tussenpozen vertragingen veroorzaakt op belangrijke momenten in de namiddag, maar de impact was deze week bijzonder ernstig op woensdag- en donderdagnamiddag.

Een speciaal team heeft de opdracht gekregen deze verminderde werking aan te pakken en het reeds verrichte werk heeft de prestaties vandaag verbeterd. Het team heeft echter aanvullende acties gepland om de werking verder te verbeteren.

Een nieuwe onderhoudssessie is gepland voor dit weekend. De onderbreking van de dienst zal plaatsvinden van zaterdag 1600CET  tot zondag 1700CET.

De periodes van downtime die we kiezen zijn gebaseerd op wanneer we de minste gebruikersactiviteit zien, maar we zijn ons ervan bewust dat sommige sites op dat moment nog steeds open kunnen zijn. We zijn ons ervan bewust dat het offline halen van PlanManager een ongemak kan zijn en we zullen er altijd naar streven om deze noodzakelijke ingrepen tot een absoluut minimum te beperken. Wij danken u voor uw begrip in deze.