Albatros

Albatros is de naam van ons web-platform voor communicatie omtrent schadedossiers.

Op een eenvoudige en intuïtieve wijze kunnen alle partijen die betrokken zijn bij een schadedossiers de informatie en documenten ervan raadplegen. Dit kan hetzij via de web-portal van Albatros met gelijk welk apparaat met Internettoegang, hetzij via de technische koppelingsmogelijkheden (webservices) die voorzien zijn om zowel informatie te sturen naar Albatros als ze op te vragen vanuit een eigen IT-systeem.

Albatros is eveneens het communicatieplatform dat toelaat om info/opdrachten uit te wisselen tussen onze andere systemen, bijvoorbeeld tussen twee PlanManager platformen of tussen IRIS en PlanManager (waarbij de in IRIS vastgelegde schade ter herstelling aangeboden wordt aan een PlanManager-gebruiker.

Meer weten ? Contacteer ons !